Údržba mikroskopu

Pre správne pozorovanie a predovšetkým správne výsledky je potreba mať mikroskop dobre zriadený a nastavený. Neoddeliteľnou súčasťou používania mikroskopu je aj jeho údržba. Tomu sa bude venovať tento článok.

Bežná údržba mikroskopu

Medzi bežnú údržbu mikroskopu patrí utretie od prachu. Prachovkou či handričkou by sa mal mikroskop utierať pravidelne, aby nedošlo k jeho zaneseniu. Objektívy a okuláre by sa mali od prachu čistiť pomocou jemného štetca alebo ľanovej handričky. Vyhnete sa tak možnému poškriabaniu objektívu. Vďaka škrabancom by bolo pozorovanie nepresné a skreslené.

 

Prípadné znečistenie okuláru zistíte pomerne ľahko. Ak budeme okulárom otáčať a zároveň sa pozerať do mikroskopu, špina sa bude otáčať spolu s okulárom. Ak dôjde k znečisteniu šošoviek, môžeme pomocou benzínu na handričky šošovku utrieť. Ak by benzín nezaberal, môžeme použiť aj xylén. U xylénu však hrozí nebezpečenstvo poškodenia tmelu šošoviek.

Čo sa dôrazne neodporúča, to je premazávanie posuvných častí olejom. Ten by sa mohol dostať do šošoviek, a mikroskop by tak bol nepoužiteľný pre akékoľvek pozorovanie!

Mikroskop sa taktiež odporúča chrániť pred výparmi kyselín, prachom a priamym slnečným žiarením. Predĺži sa tým funkčnosť mikroskopu.

Čakajte prosím...
Užívateľský panel
Napiště nám zprávu