Puškohľad pre športovú streľbu

Pre presnú streľbu na väčšie vzdialenosti je vhodný puškohľad nutnou záležitosťou. Preto mu treba venovať pozornosť pri výbere a kúpe. V hre je množstvo parametrov puškohľadu a samozrejme druh športovej disciplíny, typ a kaliber zbrane a taktiež požiadavky strelca. Účel použitia je veľmi dôležitý, nakoľko to má vplyv na výber vhodného modelu.

Pri výbere puškohľadu by mali športoví strelci zohľadňovať tieto parametre:
- zväčšenie puškohľadu
- priemer objektívu
- priemer tubusu
- zámerný kríž
- korekcia paralaxy
- rozsah a krok klikania/rektifikácie

Parametre si prejdeme postupne.

Zväčšenie puškohľadu

Puškohľady sa vyrábajú s pevným, alebo variabilným zväčšením. Pri pevnom zväčšení sa stretneme s jednoduchšou konštrukciou puškohľadu. Tieto puškohľady sa využívajú pri špecifických disciplínach, kde nie je nutné veľké zväčšenie. Väčšinou sa jedná o modely s pevným zväčšením od 3x do 12x. Naopak – pri variabilnom zväčšení je konštrukcia puškohľadu zložitejšia a skladá sa z viacerých konštrukčných prvkov. Veľké zväčšenia sa využívajú pri športovej streľbe na väčšie vzdialenosti, obvykle so známou vzdialenosťou cieľa. Taktiež je vhodné vybrať si variabilné zväčšenie pri stavbe pušky na univerzálne použitie, čiže pre streľbu viacerých disciplín. Pre súťaže s využitím pevného zväčšenia odporúčame z našej ponuky napríklad puškohľad Fomei Foreman 8x56 HTC IR-SF s 8 násobným zväčšením, 56mm objektívom , prípadne pre použitie variabilného zväčšenia ponúkame veľmi obľúbený puškohľad Delta Titanium 4-16x42 AO so zámernou osnovou MilDot. 

 

Priemer objektívu

Svetelnosť celej optickej sústavy puškohľadu určuje vstupná šošovka. Čím je priemer väčší, tým je lepší predpoklad, že puškohľad bude disponovať lepšou priepustnosťou svetla. Veľkým činiteľom je použitie kvalitných optických prvkov a skiel, taktiež aj povrchová úprava skla (napríklad antireflexná vrstva). Vývoj v tejto oblasti napreduje a tak máme k dispozícii modernú technológie, napríklad aj pri použití ED členov v optickej sústave, výrazne to zlepšuje svetelné vlastnosti puškohľadov. V závislosti od športových disciplín sa s obľubou používajú priemery objektívu o rozmeroch 44, 50, 56 a 60 mm. Vhodnou voľbou môže byť napríklad model puškohľadu Hawke Side Winder 30, 6-24x56 1/2 MD.

 

Priemer tubusu

Dôležitým konštrukčným prvkom pri tubuse je jeho prevedenie. Ideálne je, ak je vyrobený z jednoho kusu materiálu. Nedochádza tak ku chybám vplyvom zmeny zväčšenia a korekcie paralaxy. Tubusy sú vyrábané v rozmeroch 25,4 mm, 30mm a 34 mm. Pre účely športu je lepšie použiť 30 - 34 mm priemer tubusu, nakoľko s ním je možné dosiahnuť lepšie svetelné podmienky a väčší korekčný rozsah puškohľadu. Napríklad model Fomei Foreman 6-24x50 HTC PRO disponuje tubusom o priemere 30 mm. Na priemer tubusu je vhodné brať ohľad aj pri výbere montáží pre puškohľad.

 

Zámerný kríž

Pre presnú športovú a taktickú streľbu na väčšie vzdialenosti  je vhodné použiť čo najtenší zámerný kríž. Zároveň tvar kríža poskytuje strelcovi ďalšiu pridanú hodnotu puškohľadu. Strelci s obľubou využívajú typ kríža ako napríklad Mildot. Na kríži sú umiestnené doty (znaky) v určitých vzdialenostiach a tie umožňujú robiť strelcovi korekcie počas zamierenia na cieľ. Dokážu pomocou nich odčítať posun strely, smer a intenzitu vetra, prípadne využiť metódu „prenášania“ pri zamierení na cieľ. Vhodné je brať ohľad aj na umiestnenie kríža. Väčšina puškohľadov má kríž umiestnený v zadnej ohniskovej rovine . Pri zmene zväčšenia nám zostáva veľkosť kríža rovnaká. Existujú aj modely puškohľadov s krížom umiestneným v prvej fokálnej rovine (FFP), kde je kríž umiestnený za objektívom. V tomto prípade sa veľkosť kríža mení úmerne zväčšeniu. Táto vlastnosť sa využíva pri možnosti merania vzdialeností pomocou kríža. Sú strelci, ktorí radi využívajú aj osvetlenie zámerného kríža. Zmena intenzity a farby podsvietenia kríža umožňuje strelcovi zamieriť na cieľ aj za zhoršených svetelných podmienok.

 


 

Korekcia paralaxy

Pri streľbe na rôzne vzdialenosti je vhodné mať puškohľad s funkciou korekcie paralaxy. Pomocou korekcie je možné dosiahnuť zaostrenie cieľa a zámerného kríža, kedy strelec vidí jasne oba tieto prvky potrebné pre presný zásah cieľa.  Existujú modely s prednou korekciou umiestnenou na objektíve. Lepšia voľba však je mať puškohľad s bočnou korekciou paralaxy. Ovládanie „koliečkom“ je pohodlnejšie a tieto modely môžu paralaxu využiť aj na meranie vzdialeností. Táto možnosť sa využíva pri niektorých športových disciplínach od vzduchoviek, cez malú odstreľovačku až po súťaže typu sniper. Terče disciplín môžu byť umiestnené v rôznych vzdialenostiach a práve zmena korekcie paralaxy bez zmeny strelcovej polohy a úchopu zbrane prispieva k zvýšenému komfortu streľby. Veľmi vhodným riešením je modelová rada Side Winder od výrobcu Hawke. Športoví strelci veľmi často používajú typ Hawke Side Winder 30, 8-32 x56 1/2 MD , ktorý je vďaka bočnej paralaxe vhodný aj na meranie vzdialeností cieľa pri súťažiach.


 Rozsah a krok klikania / rektifikácie

Pre správne nastrelenie a nastavenie puškohľadu sú dôležité dve korekcie. Horizontálna a vertikálna. Pri športových modeloch puškohľadov nájdeme točítka (vežičky) na úpravu hodnôt korekcie umiestnené zvislo a bočne v stredovom hranole puškohľadu. Môžu byť chránené krytkou, alebo sú odkryté. Slúžia na posun kríža v uvedených rovinách (stranovo a výškovo). Nájdeme na nich stupnicu s číslovaním, ktoré nám umožňuje správne odrátať potrebný posun kríža. Pri tejto regulácii je dôležitým prvkom krok rektifikácie. Používa sa krok o veľkosti 1/4 MOA, avšak presnejší a pre športové účely využiteľnejší je krok klikania 1/8 MOA. Výhodou je mať nulovateľné točítka, kedy strelec môže vrátiť točítko do pôvodnej polohy.

Prevedenie vežičiek pri modeloch od výrobcu Hawke.


 

Prevedenie športových vežičiek - puškohľad Nikko Stirling Diamond Sportsman 10-50x60 MD. Všimnite si zmontované ochranné krytky vežičiek. Na samotných vežičkách je vidieť číslovanie na stupnici a pod vežičkou vidíme značenie počtu otáčok vežičky. Strelec má tak presnú informáciu o polohe vežičky a počte klikov. Veľmi praktické a premyslené riešenie.

Horeuvedený popis puškohľadov je vhodný pre disciplíny športovej streľby ako je napríklad Field Target, Malokalibrová odstreľovačka a Veľkorážna odstreľovačka.


 Pri akčných a taktických disciplínach sa môžete stretnúť s puškohľadmi a optickými zariadeniami iných typov. Keďže sa primárne jedná o streľbu na kovové gongy a papierové terče v pomerne blízkych vzdialenostiach, logicky sú kladené iné nároky na puškohľady. Jedná sa napríklad o disciplíny typu IPSC a Steel Challenge.

 

Pri výbere puškohľadu pre športovú streľbu je nutné zohľadniť množstvo kritérií a požiadaviek strelca, počnúc disciplínou, montážami, typom a kalibrom zbrane. Pri otázkach ohľadom dostupných modelov nás neváhajte kontaktovať.

Samostatnou kapitolu je výber a použitie montáží. Pri ich výbere je nutné brať do úvahy spôsob riešenia zbrane, typ upnutia k zbrani a samozrejme priemer  puškohľadu. Či už si strelec vyberie jednodielnu, alebo dvojdielnu montáž, mal by zvážiť aj druh disciplíny, pre ktorú je zbraň s puškohľadom stavaná. Pre disciplíny typu "sniper" je vhodné zvoliť napríklad montáž s náklonom a pre taktické disciplíny a rekreačnú streľbu to môžu byť aj jednoduchšie riešenia.

 

 

 

Čakajte prosím...
Užívateľský panel
Napiště nám zprávu