Z akých častí sa skladá mikroskop?

Prvý mikroskop bol zostrojený okolo roku 1590 holandskými výrobcami monoklov (sklených šošoviek) bratmi Hansom a Zacharisom Janssenovcami. V roku 1663 anglický bádateľ Róbert Hooke skúmal pod mikroskopom hmyz a rastliny. Zistil, že korok sa skladá z malých buniek, čo bol vedecky veľmi významný objav. Mikroskopy rýchlo vzbudili záujem o malé živočíchy. 

Pri správnom výbere mikroskopu by si mal každý ujasniť tieto otázky:

1. Kto bude mikroskop používať, či dieťa 6 rokov staré, študent biológie alebo laborant vo výskume?
2. Čo budeme mikroskopom pozorovať, či to budú kamene, mince, krv alebo roztoče?
3. Akú kvalitu očakávame pri pozorovaní, či budeme tvoriť video dokumentáciu alebo fotografie?

Mikroskopy, ktoré používame dnes sa od tých prvých veľmi odlišujú. Poďme sa pozrieť na jednotlivé časti mikroskopu, s ktorými sa bežný pozorovateľ bude stretávať

 

1. Okulár - Jedná sa o optickú časť mikroskopu. Pomocou okuláru môžete približovať aj zaostriť preparát. Môže byť vybavený aj motívom, najčastejším motívom bývajú mriežky či stupnice. 

2. Tubus okuláru - Tubus slúži pre správne vloženie okuláru. Zabraňuje vychýleniu zo správnej pozície

3. Hlavica - Na hlavici je umiestnený tubus s okulárom. Hlavica sa vyberá podľa počtu okulárov. Na obrázku je hlavica určená pre jeden okulár. Pre pohodlnejšie pozorovanie sú vhodné binokulárne mikroskopy, pre tvorbu fotografie alebo video záznamu sú najlepšie trinokulárne mikroskopy. 

4. Rameno mikroskopu - Rameno mikroskopu spája hlavicu a spodnú časť mikroskopu, ktorá sa skladá z ďalších komponentov.

5. Držiak preparátu - Držiak preparátu môže byť rôzne konštruovaný. Na obrázku je perový držiak. U lepších mikroskopov máme krížový vodič preparátu, ktorý zaistí pohodlné a hlavne presné posúvanie preparátu.

6. Makro zaostrovanie - Toto zaostrovanie slúži pre zaostrenie preparátu, resp. prípravu na doostrenie pomocou mikro zaostrovania.

7. Mikro zaostrovanie - Pomocou tohto zaostrenia doostríte preparát. Toto zaostrovanie umožňuje doostriť preparát na precíznu úroveň.

8. Podstava mikroskopu - Vďaka podstave mikroskop drží balans a pevne stojí. Na podstave mikroskopu je potom umiestnené celé jeho telo.

9. Kolektor osvetlenie - Na tomto mieste sa vyskytuje osvetlenie, ktoré nasvecuje preparát, aby bol lepšie pozorovateľný. Osvetlení poznáme niekoľko druhov, od LED, cez halogénové osvetlenie až po klasické zrkadlo, ktoré je najmenej praktické.

10. Kondenzor - Ten pomáha meniť kontrast. Kontrast meníme pomocou rôznych filtrov, alebo clôn, v závislosti na potrebe.

11. Pracovný stolík - Na pracovnom stolíku sú umiestnené držiaky na preparát, a v čase pozorovania aj samotný preparát.

12. Objektívy - Hlavice s jednotlivými objektívmi a rôznymi možnosťami. Zvyčajne sú to 3 objektívy, ale u profesionálnym mikroskopov aj 5 objektívov. Stereoskopické mikroskopy majú zvyčajne jeden objektív.

13. Otočná hlavice pre objektívy - Pomocou otočnej hlavice môžeme meniť objektívy, a tým meniť zväčšenie mikroskopu.

Tento popis jednotlivých častí mikroskopov je veľmi všeobecný ako rýchla ukážka základných častí mikroskopu. Každý mikroskop môže byť špecifický, niektoré časti tu spomenuté môžu chýbať alebo sa môžete stretnúť aj s inými dielmi mikroskopu, ktoré sme v tomto popise nespomenuli

S mikroskopmi pracujeme už viac ako 10 rokov. V prípade otázok ku správnemu výberu nás neváhajte kontaktovať. 

Čakajte prosím...
Užívateľský panel
Napiště nám zprávu