Menu
dalekohlad

Parametre produktov
Nočné videnie

Nočné videnie (2)

Test nočných videní Bestguarder

Nočné videnie sa čím ďalej, tým viac stáva nenahraditeľným doplnkom vybavenia poľovníkov aj u nás, na Slovensku.

Ja sám používam nočné videnie už niekoľko rokov. Rukami mi prešli okrem termovízií aj modely nočných videní od analógových prístrojov generácie 1 až zosilňovača zvyškového svetla, aj digitálne na princípe kamery s CMOS čipom.

Systém pre nočné videnie

Systém pre nočné videnie pracuje na princípe zvyškového svetla od hviezd a mesiaca. Zväzok fotónov prechádza fotonásobičom, ktorý ich premení na elektróny. Tie sa potom elektrochemickým procesom znásobía, usmernia cez fosforovú obrazovku a premenia sa na viditeľné svetlo, ktoré je potom viditeľné v hľadáčiku.