Menu
dalekohlad

Parametre produktov

Okulárové výťahy

Okulárový výťah je mechanické zariadenie umožňujúce lineárny pohyb vloženého príslušenstva – napríklad okuláru alebo astronomickej kamery. Postupným pohybom sa dosiahne požadované zaostrenie daného príslušenstva. Okulárové výťahy bývajú rôznych konštrukcií a prevedení. Ďalej sa delia aj podľa veľkosti - najčastejšie 1,25" (prevažne pre menšie refraktory alebo pre teleskopy určené predovšetkým pre vizuálne pozorovania) a 2" (univerzálnejšie - vhodné pre astronomickú fotografiu aj vizuálne pozorovania). Často výrobca pri väčších okulárových výťahoch dodáva aj redukcie pre použitie astro príslušenstva menších priemerov (okulárov a iného astronomického príslušenstva).