Ako si doma pripraviť preparát

Pred samotným pozorovaním objektu pomocou mikroskopu je veľmi dôležitá správna príprava preparátu. Zanedbanie tohto kroku môže mať za následok zníženie kvality, či dokonca úplné znemožnenie pozorovania skúmaného objektu. Správna a najmä dôsledná príprava preparátu je považovaná za jeden z najdôležitejších krokov pre dosiahnutie spokojnosti pri pozorovaní.

Vo všeobecnosti možno preparáty rozdeliť na preparáty dočasné a preparáty trvalé. Dočasné preparáty sú pripravené či už zo živých alebo neživých objektov, napríklad zo štruktúr, ktoré nájdeme bežne v prírode. Médium spájajúce podložné a krycie sklíčko je zväčša voda. Životnosť dočasných preparátov je krátka, ohraničená len na dobu skúmania. 

Trvalé preparáty sú preparáty s možnosťou využitia počas dlhej doby, i niekoľko rokov. Jednotlivé štruktúry sú zafixované, ofarbené, uzavreté v trvalom médiu. Krycie sklíčko je spájané s podložným pomocou špeciálneho tmelu.

V článku si bližšie rozoberieme jednoduchý postup prípravy dočasného preparátu, ktorý zvládne naozaj každý. Potrebovať budeme podložné a krycie sklíčko, kadičku s vodou, pipetu, pinzetu a samozrejme samotný skúmaný objekt alebo jeho časť (v našom prípade šupka z cibule).

1. V prvom rade je dôležité nachystať si všetky potrebné nástroje a činidlá.

2. Podložné a krycie sklíčka je potrebné zbaviť prípadnej mastnoty ich vyčistením sterilným materiálom, prípadne použitím etanolu či saponátu. Po vyčistení berieme sklíčka do ruky už len za ich hrany, aby sme sa vyhli vzniku odtlačkov na pozorovanej ploche.

3. Do pipety nasajeme vodu. Do stredu vyčisteného podložného sklíčka kvapneme kvapku vody, priemer cca 5 mm.

4. Do kvapky vody umiestnime pomocou pinzety pozorovaný objekt. Zo skúseností možno odporučiť odber viacerých vzoriek z materiálu vzhľadom k možnosti prípadného znehodnotenia vzorky pri príprave preparátu.

5. Krycie sklíčko uchopíme do ruky za jeho hrany. Jednou hranou ho pomaly priložíme ku kvapke vody, ktorá sa automaticky roztečie pozdĺž hrany. Protiľahlú hranu podoprieme pinzetou a pomaly sklápame krycie sklíčko až kým úplne neprekryje skúmaný objekt. Pri sklápaní krycieho sklíčka dbáme na to, aby sa v médiu, teda vo vode nevytvorili bubliny, ktoré výrazne znehodnocujú kvalitu pozorovania. V prípade veľkého množstva média, ktoré vyteká spod krycieho sklíčka, je možné odstrániť tekutinu priložením filtračného papiera. Naopak, v prípade malého množstva média a vzniku prázdneho miesta medzi sklíčkami, je možné vyplniť prázdny priestor prikvapnutím média k miestu, kde sa voda nachádza.

6. Takto pripravený preparát je vhodný na pozorovanie mikroskopom.

Príprava takéhoto preparátu Vám zaberie pár minúť. Možnosti pozorovania čohokoľvek pod mikroskopom sú neobmedzené.

Čakajte prosím...
Užívateľský panel
Napiště nám zprávu