Výrobcovia / značky

Astro filtre

Astronomické filtre u profesionálnych astronómov nájdeme vždy. U amatérskych astronómom zriedka. Astro filtre často zlepšia rozlíšenie, kontrast a viditeľnosť detailov tak, že teleskop menších parametrov s filtrami často predčí obraz u oveľa drahšieho teleskopu bez filtrov. Aby ste maximálne využili potenciál filtrov, treba vedieť vhodnosť použitia konkrétneho astro filtra na konktrétny vesmírny objekt a pozorovacie podmienky (pozrite sem - anglicky). Astrofiltre sú malé sklíčka z vylešteného optického skla (hrúbky 1mm) potiahnuté špeciálnymi vrstvami po oboch stranách skla (až 130 vrstiev), ktoré prepúšťajú z viditeľného a infračerveného spektra len určitú šírku z tohoto spektra. 
Najdôležitejšie u astronomických filtrov je teda ich priepustnosť či nepriepustnosť svetla určitých vlnových dĺžok u deep-sky filtrov alebo potlačenie "množstva" prechádzajúceho svetla u mesačných a slnečných filtrov. Podľa toho ich môžeme deliť na:

 1. slnečné (solárne)
 2. kontrast zlepšujúce:
  1. mesačné a polarizačné - sú farebne neutrálne
  2. planetárne (farebné filtre)
  3. zvyšujúce kontrast: Kontrastbooster, Fringe killer, Semi-apo, Solar Continuum
 3. hmlovinové:
  1. CLS - deepsky
  2. UHC
  3. O-III
  4. H-alfa
  5. H-beta
  6. ... atď

Predávame nemecké značkové filtre Astronomik, lebo lacnejšie filtre menej známych značiek môžu mať zníženú kvalitu. Na stránkach Astronomik je podrobný popis filtrov, tam si vyberte a kontaktujte nás. 

Pri výbere je však dôležitá nielen optická, ale aj "mechanická" časť, teda tvar a rozmery. Podľa tohto sa astro-filtre delia:

 1. vizuálne
  1. pre okuláre priemeru 1,25" (31,7mm), závit filtra M28,5x0,5
  2. pre okuláre priemeru 2" (50mm), závit filtra M48x0,75
  3. pre SC teleskopy, SC závit
  4. na T-závit M42x0,75
 2. fotografické
  (fotiť môžeme: DLSR digitálnym fotoaparátom, na kinofilm, CCD astro kamerou, Web kamerou)
  1. EOS Clip filtre - do fotoaparátov Canon EOS
  2. RGB sety
  3. CCD filtre
  4. IR block filter (neprepúšťa infračervené svetlo)
  5. ...

SLNEČNÉ filtre: 
slnečné (solárne) filtre blokujú väčšinu slnečného žiarenia, aby sa zabránilo poškodeniu očí. Slnečné filtre prepúšťajú len 1/100000-tinu svetla. Používajú sa na pozorovanie, fotografovanie a prezeranie Slnka. Vidieť slnečné škvrny a granuláciu povrchu. Pozn.: Špeciálnym filtrom, ktorý prenáša len úzku H-alfa spektrálnu čiaru možno pozorovať slnečné erupcie a protuberancie, ktoré nie sú viditeľné u bežných slnečných filtrov.
NIKDY NEPOZRITE BEZ SLNEČNÉHO FILTRA NA SLNKO, zabráňte prístupu detí k teleskopu počas dňa! 

MESAČNÉ filtre: 
neutrálne (v astronómii hovoríme mesačné) filtre eliminujú množstvo prechádzajúceho svetla v celom spektre rovnako a to od 5% do 50%. Tým sa zvyšuje kontrast a znižuje oslnenie.

POLARIZAČNÉ filtre:
dve sklíčka s polarizačnými vrstvami sa voči sebe otáčajú a tak sa plynulo mení množstvo prechádzajúceho svetla od 3% do 40%. Tým sa zlepšuje kontrast a znižuje jas Mesiaca, ale môžeme ho použiť aj na jasné planéty. 

FAREBNÉ filtre:
viac alebo menej absorbujú alebo prepúšťajú spektrum určitej farby. Tak môžeme lepšie a kontrasnejšie vidieť detaily na povrchu planét a Mesiaca.
  Žltý filter: zlepšuje zobrazenie morí Marsu a Jupiterových pásov.
  Červený filter: znižuje jas oblohy, a to najmä za súmraku. Zlepšuje viditeľnosť morí a polárnych oblastí Marsu. Zlepšuje kontrast modrých mrakov u Jupitera a Saturnu.
  Tmavo žltý: zlepšuje rozlíšenie atmosféry Venuše, Jupitera (najmä v polárnych oblastiach) a Saturnu. Zvyšuje kontrast polárnych čiapočiek, mraky prachu a búrky na Marse. Zvyšuje kontrast chvostu kométy.
  Tmavo zelený: zlepšuje viditeľnosť mrakov na Venuši. Znižuje jas oblohy počas dňa pri pozorovaní Venuše. Zvyšuje kontrast polárnych čiapočiek na Marse. Zlepšuje viditeľnosť Veľkej červenej škvrny na Jupiteri a ďalších prvkov v atmosfére Jupitera, biele mraky a polárne oblasti na Saturne.
  Stredne modrý: zvyšuje kontrast Mesiaca, Venuše, na Marse. Zlepšuje vymedzenie hraníc medzi prvkami v atmosférach Jupitera a Saturnu. Zlepšuje rozlíšenie plynu chvosta komét.

HMLOVINOVÉ (DEEP SKY) filtre:
CLS filtre eliminujú rušivé svetlo z ortuťových a vodíkových žiaroviek používaných v mestách a obciach (tzv. svetelné znečistenie). Tým sa zlepší aj kontrast deepsky objektov. CLS filtre majú širšie priepustné spektrum ako majú UHC filtre, ktoré prepúšťajú len okolie vlnových dĺžok na ktorých vyžarujú emisné hmloviny a ostatné vlnové dĺžky sú potlačené. To vedie k tomu, že pozorovaná obloha ztmavne (a to výraznejšie než u CLS filtrov). Jas pozorovaného objektu (hmloviny) ale zostane takmer na pôvodnej hodnote a je oproti pozadiu vesmíru kontrastnejší a lepšie pozorovateľný. CLS a UHC sú širokopásmové oproti filtrom O-III, H-alfa a H-beta, ktoré prepúšťajú len veľmi úzke vlnové spektrum, napr.
O-III filter: plus-mínus 6nm okolo 500,7nm 
H-alfa filter: plus-mínus 8nm okolo 656,3nm 
H-beta filter: plus-mínus 3nm okolo 486,1nm 

Použitie hmlovinových filtrov:
Filtre CLS sú vhodné do oblastí so svetelným znečistením (blízko miest a obcí). Pomôže nielen pri pozorovaní emisných objektov (emisných alebo planetárnych hmlovín), ale často aj pri pozorovaní ostatných deep-sky objektov (napr. galaxií M33, M101, ...). Viac než 50% všetkých emisných objektov sú nejlepšie pozorovateľné UHC filtrom. Jedinou podmienkou je "dostatočne" tmavé pozadie oblohy (ďaleko od miest a obcí). Sú vhodná aj pre menšie teleskopy už od priemeru objektívu 60mm.
Filter O-III sa uplatní najmä pri silnejšom sveteľnom znečistení na slabších objektoch (napr. niektoré planetárne hmloviny), kde už ztmavenie UHC filtrem nepostačuje (napr. na Riasové hmloviny v súhvezdí Labute). Doporučuje sa teleskop o priemere 10" (250mm).
Filtre H-alfa sú určené pre pozorovanie a najmä astro-fotografiu, filter H-beta je vhodný len na pár objektov (napr. "Konská hlava"). Doporučuje sa teleskop o priemere aspoň 8" (200mm).

 

IR filter:
je veľmi dôležitý (nevyhnutný) pri fotografii na CCD snímač (fotoaparátu, kamery, webkamery, videokamery), ak fotíte cez šošovkový teleskop (alebo ak cez zrkadlový teleskop a pred CCD snímačom máte sklo: Barlow šošovku, korekčnú šošovku, okulár), teda ak máte medzi fotoaparátom a vesmírnym objektom SKLO (objektív, okulár, ...). Dajte tento filter pred všetko možné "sklo" pred fotoaparátom (odborne: ak vaša zostava na fotenie má refrakčné prvky). Zbavíte sa halo efektu (jasných kruhov okolo svetlých objektov) a veľmi jemného rozptýleného svetla v celom obrázku. IR filter blokuje infračervené svetlo bez zmeny na viditeľnú časť spektra a tak odstráni z obrazu odrazy spôsobené infračerveným žiarením. Tiež chráni pred prachom CCD snímač. 
Ak vaša kamera má vysokú citlivosť na krátke vlnové dĺžky, výhodnejší je UV-IR filter (varianta IR filtra, niekedy označovaný ako L-filter), ktorý filtruje okrem IR aj UV vlnové dĺžky, teda filter prepúšťa len ľudským okom viditeľné spektrum a neprepúšťa UV z dolného spektra a IR z horného spektra.
Doporučenie:
TREBA ho: pri CCD fotografii, DSLR fotoaparátoch MC upravené, webkamery na planéty, webkamery na hmloviny. NETREBA ho: pri vizuálnom pozorovaní, pri fotografii na film, DSLR neupravených fotoaparátoch, DLSR foto upravených na astro fotenie.

Copyright 2015 - 2018 © dalekohlady.sk